W dniach 16-17.11.2019 roku odbył się V Krakowski Przegląd Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko 2019”. Organizatorami Przeglądu są Teatr Studio oraz Stowarzyszenie „Strefa Twórczego Działania Sympatyków i Przyjaciół Teatru Studio”. Miejscem realizacji V Edycji było Krakowskie Forum Kultury na ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie. Z całej Polski napłynęło 126 zgłoszeń osób chcących wziąć udział w V KPIPA „Wesołe Miasteczko 2019”. Po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami, Jury do II Etapu zaprosiło 30 uczestników spośród których po przesłuchaniach finałowych nagrodziło 11 osób. Pierwszy dzień to przesłuchania oraz obrady Jury, drugi dzień to warsztaty mistrzowskie, ogłoszenie wyników i gala finałowa. Tak w skrócie można scharakteryzować dwudniowe spotkanie z polskimi twórcami tekstów i kompozytorami, których twórczość prezentowana była przez młodzież przybyłą do Krakowa.

Patronat Honorowy nad Przeglądem objęli między innymi: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starosta Krakowski, Fundacja Wasowscy „PrzyWas”. Patronatu Medialnego udzielili Radio Kraków oraz Miasto Dzieci.

Starosta Krakowski wraz z Krakowskim Forum Kultury stali się Partnerami V Krakowskiego Przeglądu Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko 2019”.

Za wszelkie wsparcie Krakowskiego Przeglądu Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko”, organizatorzy przesyłają serdeczne podziękowania.