W dn. 28-29 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość” połączona z uroczystymi obchodami 20-lecia działalności tej instytucji. Konferencję zorganizował Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z Konwentem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego. Wzięli w niej udział liczni naukowcy z wielu krajowych ośrodków akademickich, samorządowcy oraz szerokie grono dyrektorów i pracowników PCPR z terenu województwa małopolskiego. Zaprezentowane referaty dotyczyły najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Starosta Krakowski Wojciech Pałka. W imieniu Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego Starosta wręczył obecnym na uroczystości dyrektorom PCPR dyplomy uznania z okazji Jubileuszu oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszego tak owocnego rozwoju PCPR.

dr hab Marek Klimek, prof. UP
fot. dr Dominika Sozańska UP Kraków