Wczoraj, 4 grudnia br., w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie sześciu nowych radiowozów. Samochody trafiły do Wydziału Sztab Policji, Wydziału Prewencji oraz komisariatów w Skale, Zabierzowie i Słomnikach. Nowoczesne samochody zostały zakupione przy współfinansowaniu samorządów: Starostwa Powiatowego w Krakowie (125 tysięcy złotych) oraz gmin: Liszki, Zabierzów, Skała, Iwanowice, Sułoszowa oraz Słomniki (łącznie również 125 tysięcy złotych). Dzięki temu na ulice powiatu krakowskiego trafiło pięć oznakowanych pojazdów marki Hyundai i jeden nieoznakowany.
Powiat krakowski podczas uroczystości reprezentowali: Starosta Krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Leszek Dolny. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów: burmistrz gminy Słomniki Paweł Knafel, wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk, wójt gminy Liszki Paweł Miś i zastępca wójta gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz.
Z ramienia Policji obecni byli: Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, jego zastępcy mł. insp. Dariusz Suwała, nadkom. Jacek Rosół, a także kadra kierownicza i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i podległych komisariatów.
Swoją obecnością uroczystość uświetnił policyjny kapelan Ks. Kanonik Krzysztofa Bogdał, który poświęcił radiowozy.
Komendant podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że flota Komendy Powiatowej wzbogaciła się o nowy sprzęt. Tylko współpraca spowoduje, że mieszkańcy powiatu krakowskiego będą żyć w poczuciu większego bezpieczeństwa- dodał.
Starosta Krakowski w swoim przemówieniu również zaznaczył, że uroczystość jest przykładem dobrej współpracy Policji z samorządami, wyrażając jednocześnie nadzieję na jej dalsze kontynuowanie. Podkreślił, że jest pełen zadowolenia przekazując tak nowoczesny sprzęt Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie, gdyż sprawna Policja przekłada się na bezpieczeństwo w powiecie krakowskim.
Po zakończeniu uroczystości funkcjonariusze zaprezentowali wszystkim obecnym nowe pojazdy.
Już jutro wszystkie radiowozy wyjadą w swoje pierwsze patrole.

 

podkom. Justyna Fil

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie