W przedświąteczny poniedziałek, 23 grudnia o godzinie 14.30 w Krzeszowicach odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia budynku »Willa Japonka« przy ul. Ogrodowej 2 w m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice – etap II”.

Roboty budowlane rozpoczęły się 1 kwietnia 2019 roku, a wykonywane były przez konsorcjum firm: KSAR Sp. z o.o. Sp. k. oraz HAGGLE Sp. z o.o.
II etap prac budowlanych związanych z remontem willi „Japonka” obejmował m.in: remont zewnętrznych ścian drewnianych wraz z „mszeniem” w oparciu o program prac konserwatorskich; remont drewnianych schodów wewnętrznych; remont lub wymianę drewnianych ścianek na nowe oraz remont konserwatorski ścian wewnętrznych; odczyszczenie belek drewnianych; obłożenie ścian wewnętrznych parteru płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie z ociepleniem od wewnątrz twardą wełną mineralną; przemurowanie kominów; nałożenie tynku renowacyjnego na ściany piwnic; wykonanie posadzek oraz podłóg drewnianych na poziomie parteru oraz piętra poprzez likwidacje starych zasypów oraz położenie nowych posadzek i parkietów; wymianę oraz remont stolarki okiennej i drzwiowej; remont łazienek poprzez skucie istniejących płytek i położenie nowych na płytach kartonowo-gipsowych wodoodpornych oraz montaż nowych przyborów; wykonanie remontu instalacji wod.-kan., c.o., gazowej oraz elektrycznej oraz remont kamiennego cokołu oraz schodów zewnętrznych.

Koszt powyższych prac to ponad 700 000 zł, z czego 130 000 zł stanowiło dofinansowanie Marszałka Województwa Małopolskiego (w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski 2019”), a 240 000 zł to dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu „Ochrona zabytków”).

I etap zadania wykonano w okresie od 22 czerwca do 30 listopada 2018 roku i obejmował, m. in.: roboty rozbiórkowe, fumigację, remont piwnic, izolację ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego, remont stropu drewnianego nad parterem, remont poddasza, remont kominów, remont piecy kaflowych (pokojowego i kuchennego) oraz wymianę więźby dachowej z pokryciem.

Łączny koszt obu etapów zadania to ponad 1 200 000 zł. Budynkiem „Japonki” zarządza Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krzeszowicach, po remoncie budynek ma być przeznaczony na cele edukacyjne (m. in. sale językowe, pracownia komputerowa).

W odbiorze z ramienia Starostwa Powiatowego w Krakowie brali udział: Starosta Krakowski Wojciech Pałka, radny Rady Powiatu Grzegorz Małodobry oraz przedstawiciele Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów.

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie