Po trwającym 2,5 miesiąca remoncie odsłonięto kapliczkę Najświętszej Marii Panny w Piekarach.

W marcu br. Wójt Gminy Liszki poinformował Starostwo Powiatowe, że bardzo silny wiatr złamał drzewo, które spadając zniszczyło figurę na cokole kapliczki. Kapliczka od 1984 roku wpisana jest do rejestru zabytków, w związku z tym do początku września trwały procedury związane z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na prace remontowe, a także działania związane z pozyskiwaniem środków na remont. Prace, wykonane przez firmę REPARO Konserwacja Zabytków dr Mariusza Wrony oraz Markon Konserwacja Zabytków Marka Gosztyły zostały sfinansowane dzięki wsparciu Wojewody Małopolskiego. Łączny koszt prac remontowych wyniósł ponad 36 tys. zł.

Prace przy zabytku zostały rozpoczęte w dniu 30 września 2019r., a ich odbiór odbył się 10 grudnia.

Powiat krakowski na uroczystości reprezentowali: Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, członek Zarządu Powiatu Agnieszka Pyla, radna Rady Powiatu Janina Grela oraz dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie Rafał Kopeć.