W poniedziałek, 30 grudnia 2019 w budynku Starostwa odbyła się XV sesja Rady Powiatu.

Po przyjęciu protokołu z XIV sesji Starosta Krakowski Wojciech Pałka złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Następnie Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027; Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020; w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r.; w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019; w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych; w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2020; w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz w sprawie przekazania petycji do organów właściwych.

W przerwie posiedzenia na sali obrad pojawił się Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który wręczył przewodniczącemu Rady Powiatu Piotrowi Gorajowi Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Obrady zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie