Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj. 4 grudnia br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa i miasta Nowy Sącz, powiatów: krakowskiego, proszowickiego, oświęcimskiego, wadowickiego, nowotarskiego oraz nowosądeckiego.

Więcej informacji