Na terenie powiatu krakowskiego trwają spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkania dotyczą powiatowych rad działalności pożytku publicznego, standardów współpracy powiatu z NGO oraz bieżącej współpracy, szczególnie w obszarach kultury, sportu i turystyki.
Dotychczas odbyły się trzy spotkania: w Nawojowej Górze, Wysiołku Luborzyckim oraz Iwanowicach Włościańskich, które zgromadziły liczne grono osób zainteresowanych współpracą organizacji pozarządowych z Powiatem Krakowskim. W trwającym cyklu planowane jest jeszcze jedno spotkanie – w najbliższą środę, 11 grudnia, w godzinach 17-20 w dworze Dzieduszyckich w Radziszowie. Zapraszamy przedstawicieli organizacji z terenu gmin: Liszki, Mogilany, Skawina oraz Świątniki Górne. Koordynatorem jest Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie (tel. 12 397 93 13).

Ponadto 9 grudnia w godzinach 12.30–15.30 na sali 100 w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie (al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków) odbędzie się szkolenie pt.: “Sprawne organizacje pozarządowe – dotacje, działalność pożytku publicznego, odpowiedzialność i zasady działania”. W trakcie szkolenia zostanie poruszona następująca tematyka:
• prowadzenie działalności pożytku publicznego
• działalność odpłatna i nieodpłatna a działalność gospodarcza
• obowiązki organizacji w czasie roku kalendarzowego
• zobowiązania publicznoprawne oraz prywatnoprawne (m.in. zwrot dotacji, odpowiedzialność zarządu itd.)
• nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.
Do 6 grudnia 2019 r.trwają zapisy na powyższe szkolenie – zapisać się można e-mailem ngo@powiat.krakow.pl lub telefonicznie 12 397 93 13 (zapraszamy nie więcej niż 2 osoby z jednej organizacji).

 

W przyszłym roku planowane są dalsze szkolenia i spotkania dotyczące współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.