Dzisiaj w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie opłatkowe.

Spotkanie rozpoczęło się od występu grupy najmłodszych laureatek I miejsc, zdobytych podczas Powiatowego Festiwalu Piosenki, który miał swój finał kilka dni temu w Baranówce.
Przed gośćmi wystąpiły: Kasia Majkut z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Antonia Kwater z Sekcji Wokalnej w Prusach, Emilia Luty z CKiP w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz Aniela Mądra i Julia Dąbrowska z CKiS w Skawinie.

Po występie głos zabrał Starosta Krakowski Wojciech Pałka, podsumowując miniony rok w samorządzie oraz składając życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym. Po nim głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj.
Harcerze Hufca Podkrakowskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej z Komendantem Harcmistrzem Mariuszem Siudkiem na czele oraz harcerze z hufca z Krzeszowic przekazali Wojewodzie, Staroście i przewodniczącemu Rady Światełko Betlejemskie.
Spośród gości parę słów do samorządowców, przedsiębiorców, służb mundurowych oraz dyplomatycznych przekazali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda oraz Marszałek Łukasz Smółka.

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo oraz poświęcenie opłatków, po którym goście złożyli sobie życzenia i wspólnie skorzystali z zaproszenia na skromny poczęstunek.

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie.