W poniedziałek, 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Wręczenie odznaczenia państwowego
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Krakowie
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2020
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organów właściwych
 15. Wnioski i oświadczenia radnych
 16. Sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad