W dniu 30.12.2019 r. zostało zakończone zadanie pn. „Digitalizacja dokumentów” realizowane w ramach projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.  Zadanie było realizowane w okresie od 15.01.2018 r. do 30.12.2019 r. przez firmę IGEKA Daniel Jasiurkowski i nadzorowane przez Podmiot Monitorująco-Kontrolujący – firmę KaGeN Paweł Hanus.

Prace  były podzielone na 3 etapy i polegały między innymi na:

  • przeniesieniu dokumentów analogowych do postaci cyfrowej,
  • uszlachetnieniu kopii cyfrowych dokumentów,
  • opracowaniu atrybutów opisowych i przestrzennych dokumentów,
  • indeksacji plików dokumentów,
  • wprowadzeniu dokumentów do bazy danych.

Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pozwoli na udostępnianie dokumentów tego zasobu w postaci elektronicznej za pomocą wdrożonych e-usług, a także podniesie jakość i kompleksowość świadczonych usług.

Na realizację całego projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego”, Powiat Krakowski otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie ponad 14,4 mln zł.