Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Krakowie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu krakowskiego dla ochotniczych straży pożarnych

Przeznaczenie dotacji:

  • dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,
  • dofinansowanie do zakupu środków łączności,
  • dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,
  • dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Termin składania wniosków: od 2 marca 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku
Pula środków: 270 000,00 złotych
Intensywność pomocy: do 5 000,00 zł oraz do 60% kosztów realizacji całego zadania (za wyjątkiem dofinansowania do samochodów ratowniczo-gaśniczych, gdzie wynosi ona odpowiednio dla średnich do 30 000,00 zł, a dla lekkich do 15 000,00 zł)

Dokumentacja naboru:

  • Ogłoszenie
  • Zakres przedmiotowy dotacji
  • Wzór wniosku (w 2020 roku obowiązuje nr PK-OSP-02)
  • Zasady ubiegania się o dotację

Szczegóły odnośnie naboru dostępne są w BIP Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakładce BEZPIECZEŃSTWO > BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI > Dotacje dla OSP z budżetu Powiatu Krakowskiego 2020

link bezpośredni: https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1732607,dotacje-dla-osp-z-budzetu-powiatu-krakowskiego-2020.html