Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z  późn. zm.), Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu „Wczesnego wykrywania raka sutka – mammografia”.

Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt zamieszkiwania w  małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym badaniom. Program  adresowany jest  do Pań w wieku od 40-49 lat, które ze względu na wiek nie mogą skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia /udokumentowane badanie raz na dwa lata/ oraz kobiet powyżej 69 lat.

Uchwała Nr 37/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2020
Program „Wczesne wykrywanie raka sutka, mammografia”
Oświadczenie
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy oferenta
Formularz ofertowy