Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r., 1373 z późn. zm./ Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”

Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt zamieszkiwania w  małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym badaniom. Program adresowany jest do pań od 25 roku życia.

Uchwała Nr 38/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2020 r.
Program profilaktyka chorób tarczycy
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy oferenta
Formularz ofertowy
Oświadczenie