Podpisano umowę na modernizację bazy danych EGiB gminy Mogilany w projekcie „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego”

W dniu 22.01.2020 r. przedstawiciele Powiatu Krakowskiego reprezentowanego przez Starostę Wojciecha Pałkę i Wicestarostę Arkadiusza Wrzoszczyka podpisali  umowę z Przedsiębiorstwem Geodezyjnym GEOPROF s.c. na wykonanie zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Mogilany”.   Realizacja zadania rozpocznie się 03.02.2020 r. i zostanie podzielona na 3 Moduły , których efektem końcowym będzie operat techniczny oraz zasilenie Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Termin zakończenia całego przedsięwzięcia przypada na 13.09.2021 r. Zadanie jest nadzorowane przez Podmiot Monitorująco-Kontrolujący – firmę IGEKA Daniel Jasiurkowski.

Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB pozwoli na podniesienie ograniczonych obecnie możliwości świadczenia e-usług, ponieważ na obszarze opracowania mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie analogowej.

Poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnej bazy danych rejestru publicznego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków zapewnione zostanie zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej, a także zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji.

Modernizacja bazy danych EGiB gminy Mogilany jest realizowana w ramach projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Na realizację całego projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego”, Powiat Krakowski otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie ponad 14,4 mln zł.