Otwarty konkurs ofert – kultura, sport. Ostatnie 4 dni

06 lutego 2020|

Przypominamy, że Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://witkac.pl/ w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. do godz. 15:00.

Uwaga: wnioski można składać TYLKO drogą elektroniczną, opisaną powyżej.

  • złożenie wydrukowanego potwierdzenia złożenia oferty konkursowej pobranego z systemu Witkac.pl.
  • złożenie wypełnionych i wydrukowanych oświadczeń na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, lub przesłane na adres: Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 12 lutego 2020 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

Uwaga: żeby oferta została złożona poprawnie, należy również spełnić powyższe dwa warunki – te dokumenty muszą trafić do Starostwa Powiatowego w Krakowie w formie papierowej, fizycznej.

Rozpatrywane będą TYLKO oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530 pod numerem tel. 12 397 93 13, lub e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl lub mjarema@powiat.krakow.pl

Uchwała nr 12/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 stycznia 2020 roku

Załącznik nr do uchwały – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Oświadczenia

Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Dane oferenta do umowy

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Zestawienie dokumentów księgowych