Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://witkac.pl/ w terminie do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 15:00.
  • złożenie wydrukowanego potwierdzenia złożenia oferty konkursowej pobranego z systemu Witkac.pl.
  • złożenie wypełnionych i wydrukowanych oświadczeń na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, lub przesłane na adres: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 4 marca 2020 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530 pod numerem tel. 12 397 94 04, lub e-mail: edziuba@powiat.krakow.pl

Lista załączników:

Uchwała

Ogłoszenie

zał. 1 – Wzór oferty

zał. 2 – Oświadczenia

zał. 3 – Wzór umowy

zał. 4 – Dane oferenta

zał. 5 – Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

zał. 6 – Zestawienie dokumentów księgowych