Od 5 lutego br. w powiecie krakowskim prowadzona jest kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8 stawi się ponad 1600 młodych mężczyzn oraz 37 kobiet.

Kwalifikacja potrwa do do 27 kwietnia 2020 r. i jest zadaniem zleconym Wojewody Małopolskiego realizowanym przez Starostę Krakowskiego.

Wezwania do stawiennictwa otrzymują:

– mężczyźni urodzeni w 2001 roku;
– mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1999-2000, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto do kwalifikacji mogą stawać się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkim osobom, które będą zgłaszały się do Powiatowej Komisji Lekarskiej przypominamy, że powinny zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
– aktualną fotografię bez nakrycia głowy o wym. 3 x 4 cm do książeczki wojskowej

oraz dodatkowo

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.