Zarząd Powiatu w Krakowie zaakceptował wybór realizatora II etapu programu zdrowotnego pn. „Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 – 2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018 – 2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015 – 2020”.

Uchwała Nr 53/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku