Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.   

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://witkac.pl/ w terminie do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 15:00.
  • złożenie wydrukowanego potwierdzenia złożenia oferty konkursowej pobranego z systemu Witkac.pl.
  • złożenie wypełnionych i wydrukowanych oświadczeń na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, lub przesłane na adres: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 1 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530 pod numerem tel. 12 397 91 06, lub e-mail: bpietruszka@powiat.krakow.pl

Uchwała nr 58/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 marca 2020 roku

Załącznik nr do uchwały – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Oświadczenia

Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Dane oferenta do umowy

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Zestawienie dokumentów księgowych