Starosta krakowski Wojciech Pałka i członek Zarządu Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA, polegającego na promocji odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej i działaniu na rzecz ochrony klimatu.

Województwo Małopolskie wraz z 25 partnerami ze świata nauki i samorządów wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wsparcie ze środków unijnych projektu o wartości 70 mln złotych. Jeśli decyzja Komisji będzie pozytywna projekt zintegrowany LIFE EKOMAŁOPOLSKA rozpocznie się w styczniu 2021 roku i będzie trwał do grudnia 2030 roku.

Partnerami projektu będą: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza miasta Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerem zagranicznym projektu będzie The Brandenburg Technical University in Cottbus.

Realizację projektu w Małopolsce wspiera Minister Klimatu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pełnomocnik Premiera do spraw Programu Czyste Powietrze.

Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM/Departament Środowiska