W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że okres zawieszenia zajęć został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. w następujących szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski:

1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krzeszowicach
3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie
4. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach
6. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. F. Stefczyka w Czernichowie
7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Giebułtowie