Zarząd Powiatu w Krakowie dokonał rozstrzygnięcia dwóch otwartych konkursów ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej “Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia” i “Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”. Szczegóły rozstrzygnięć znajdą Państwo w załączonych uchwałach:

Uchwała Nr 70/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 marca 2020 r.
Uchwała Nr 71/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 marca 2020 r.