W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się bezpieczeństwem mieszkańców Małopolski podjął decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań informacyjnych dla mieszkańców dotyczących 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które były planowane w marcu i kwietniu br.

Harmonogram 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego został zmieniony. Zgodnie z nowymi założeniami mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań od 4 maja do 5 czerwca 2020 r., a termin ten powinien pozwolić na procedowanie BO WM po przewidywanym zakończeniu pandemii SARS-Cov-2.

O ewentualnych dalszych zmianach Zarząd Województwa Małopolskiego będzie informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.bo.malopolska.pl

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Pani Paulina Kądziela, tel. (12) 61 60 904, paulina.kadziela@umwm.malopolska.pl