31 marca 2020 r. o godzinie 14 rozpoczęła się XVIII sesja Rady Powiatu w Krakowie, po raz pierwszy w historii przeprowadzona w trybie zdalnym w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Pierwsze trzy przyjęte uchwały związane są tematycznie z aktualną sytuacją w naszym kraju – Rada zdecydowała o przekazaniu środków finansowych w kwocie 25 000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji oraz 25 000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2), a  także 100 000 zł w ramach udzielenia pomocy Gminie Miejskiej Kraków z przeznaczeniem dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie (z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych dla pracowników i pacjentów). Inicjatorem uchwał o środkach dla Policji i Straży Pożarnej był Zarząd Powiatu na wniosek Starosty Krakowskiego, natomiast o środki dla Szpitala Miejskiego wnioskował sam szpital.

Oprócz wymienionych uchwał podczas godzinnego posiedzenia Rada Powiatu w Krakowie przyjęła szereg dalszych dokumentów przewidzianych w programie dzisiejszej sesji. Uchwalono m. in.: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krakowskiego i Budżecie Powiatu Krakowskiego na rok 2020 oraz określono tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim. Pod głosowanie zostały poddane też projekty uchwał m.in. w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej w Skawinie, wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, powierzenia Gminie Liszki zadania publicznego powiatu, określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do internatów prowadzonych przez Powiat Krakowski czy w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Skawinie, Krzeszowicach i Giebułtowie.