W poniedziałek, 27 kwietnia, odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu krakowskiego oraz Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Adama Jędrzejczyka aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem. Z informacji dyr. Jędrzejczyka wynikało, że Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu są wolne od problemów podobnych instytucji w Polsce – są poddane są ostremu reżimowi sanitarnemu oraz doposażone w środki ochrony osobistej, których wystarczy na miesiąc. Starosta podkreślił, że Wojewoda Małopolski rozpoczął akcję badań  w DPS-ach na obecność koronawirusa. Badania są wykonywane w karetce wymazowej, a działania podejmowane są wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Kolejny głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik. Komendant zreferował działanie straży pożarnej w czasie epidemii. Straż kontynuuje wspieranie szpitali poprzez rozłożenie siedemnastu namiotów pod dziewięcioma szpitalami, dostarcza środki ochrony osobistej dla DPS-ów i szpitali. Strażacy dostarczyli również osobiste pakiety dla wytypowanych przez gminy Ochotniczych Straży Pożarnych do obsługi działań podejmowanych w związku z obecnością koronawirusa (pakiet składa się z 50 maseczek, paczki rękawiczek, 5 litrów koncentratu do odkażania, 2 par okularów). 

Działalność Policji od ostatniej konferencji podsumował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Dariusz Suwała.

Po sprawozdaniach służb drugim tematem poruszonym podczas konferencji były sprawy związane z sytuacją finansową gmin powiatu krakowskiego i ewentualnym umarzaniem przez gminy podatków lokalnych od przedsiębiorców.

Ostatni dyskutowany problem to udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia wyborów prezydenta RP. Wobec niejednoznacznych opinii, uczestnicy konferencji oczekują w tej sprawie zajęcia stanowiska przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.