Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim (PRDPPwPK) przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu „Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim w kadencji 2020-2023” do dnia 26 maja 2020 r. Ze względu na zróżnicowaną objętość zgłoszeń zalecamy zgłaszanie kandydatów drogą pocztową (liczy się data wpływu zgłoszenia do Starostwa) lub osobiście, przez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejściowym do budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20. Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Uchwała Nr 107/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie
Karta zgłoszenia kandydata
Rekomendacja dla kandydata