Od 1 czerwca 2020 roku wprowadzamy nową formę obsługi klientów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie – zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Ewidencja Gruntów
 • Składanie wniosków o wyrys i wypis z ewidencji gruntów oraz kopie mapy ewidencyjnej pok.113 tylko po uprzednim dokonaniu rezerwacji wizyty

Umawianie wnioskodawców przez Internet w systemie rezerwacji wizyt w urzędzie :

https://rejestracja.powiat.krakow.pl/#/casetype

oraz telefonicznie  (12) 395 05 11, (12) 395 05 12

 • Obsługa rzeczoznawców majątkowych poprzez Portal Rzeczoznawcy
 • Obsługa stron do postępowań administracyjnych pok. 108 ustalenie wizyty telefonicznie (12) 395 05 09, (12) 395 05 10
 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego poprzez Portal Geodety oraz telefonicznie i mailowo
 • Umawianie odbiorów dokumentacji geodezyjnej – telefonicznie (12) 395 05 22, (12) 395 05 24, (12) 395 05 25, (12) 395 05 16, (12) 395 05 27, (12) 395 05 21
 1. Zespół Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
 • Obsługa dokumentacji projektowej (poprawa) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (12) 395 05 20, (12) 395 05 19
 1. Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Udostępnienie mapy zasadniczej pok. 102 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (12) 395 05 05
 • Udostępnienie materiałów z operatów archiwalnych pok. 104 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (12) 395 05 07
 1. Dziennik podawczy
 • niski parter –  URNA
 • droga elektroniczna
 • poczta tradycyjna
 • telefonicznie (12) 395 05 14