Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Krakowskiego zamieszkałymi na terenie Gminy Czernichów

Zarząd Powiatu w Krakowie informuje, iż złożony został do Powiatu Krakowskiego wniosek Gminy Czernichów o wyrażenie opinii w sprawie zmiany przebiegu granicy pomiędzy gminą Brzeźnica w Powiecie Wadowickim, a gminą Czernichów w Powiecie Krakowskim w ten sposób, by granica ta przebiegała środkiem koryta Wisły, a leżące w korycie i na lewym brzegu Wisły w przysiółku Sokółka działki zostały wyłączone z gminy Brzeźnica i włączone do Gminy Czernichów, do obrębu geodezyjnego Rusocice.

Zarząd Powiatu w Krakowie oczekuje na pisemne opinie mieszkańców Gminy Czernichów. Wynik konsultacji zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Krakowie i będzie pomocny przy podjęciu uchwały opiniującej wniosek Gminy Czernichów.

Prosimy mieszkańców Gminy o zgłaszanie swoich opinii:

  • na adres skrytki ePUAP Starostwa: /h51m1plk0y/esodskrytka,
  • drogą elektroniczną na adres: zarzad@powiat.krakow.pl,
  • drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),
  • za pośrednictwem Urzędu Gminy Czernichów,
  • osobiście w Starostwie Powiatowym w Krakowie, Al. Słowackiego 20 do skrzynki podawczej na parterze budynku, w poniedziałki od godz. 900 do 1700 oraz od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530

w terminie do 20.05.2020 r.

 

Załączniki: