Przedstawiamy raport o stanie powiatu krakowskiego, zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2019 roku.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,335567,za-rok-2019.html