Zarządu Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Uchwała nr 127/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 14 maja 2020 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2