Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów – w szczególności zatem: Inwestorów, Projektantów, Stron w postępowaniach, Wydział Architektury  informuje, że od dnia 17 czerwca 2020r. zostaną uruchomione punkty bezpośredniej obsługi klientów:

  • Dla referatu II AB w Skawinie, M.  Kopernika 13 – po wejściu do budynku punkt obsługi znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia (naprzeciwko kasy)
  • Dla referatu III AB w Węgrzcach, ul Zapole 2- po wejściu do budynku prawym wejściem,  punkt obsługi znajduje się na parterze i widoczny jest  od razu po wejściu.
  • Dla referatów IV i V w Krakowie, Słowackiego 20 – po wejściu do budynku głównym wejściem punkt obsługi znajduje się na parterze, po prawej stronie za drugimi drzwiami automatycznymi.

Uwaga! Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii klienci w urzędzie mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

W punktach tych, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty, będą:

– udzielane ogólne informacje z zakresu działania Wydziału Architektury, w tym także informacje telefoniczne:

w Krakowie tel. 12 397 95 86
w Skawinie tel. 12 276 00 24
w Węgrzcach tel. 12 259 34 28

– udostępnione będą druki do złożenia wniosków w sprawach załatwianych w Wydziale,
– rejestrowane dzienniki budowy.

Ponadto w punktach tych będzie możliwość osobistego kontaktu z pracownikami Wydziału Architektury w prowadzonych przez nich sprawach.

Spotkanie takie będzie możliwe po wcześniejszym jego telefonicznym umówieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wykaz telefonów do poszczególnych pracowników Wydziału znajduje się na stronie biuletynu informacji publicznej:

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,53875,podzial-organizacyjny-osoby.html

Ponieważ zgodnie z wymogami zawartymi w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. przy jednym stanowisku obsługi może znajdować się maksymalnie jedna osoba, dlatego prosimy o przybywanie do urzędu pojedynczo i przestrzeganie umówionych terminów wizyt, a w razie niemożności przybycia o ich wcześniejsze odwołanie.