Program Bezpieczny Powiat Krakowski z powodzeniem realizowany jest od kilku lat. W roku ubiegłym, Zarząd Powiatu w Krakowie po raz pierwszy postanowił wspierać ochotników. Zainteresowanie jakie wzbudziło nowe zadanie dało podstawę, by je kontynuować i w tym roku. W edycji 2020 przyznano dotacje aż 8️7 jednostkom OSP z terenu powiatu krakowskiego, i są to wszystkie OSP, które złożyły wnioski w ramach naboru. Łączna wysokość dotacji wyniosła 369860 zł. (to o 100 000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym). Dodatkowo w ramach tegorocznego naboru, dofinansowany zostanie zakup 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Gratulujemy każdej jednostce OSP, przede wszystkim zaangażowania druhów, którzy przykładają tak dużą wagę do rozwoju swojej jednostki. Trud i pełna poświecenia społeczna służba bezpośrednio przedkładają się na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu krakowskiego. Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu własnych jednostek OSP.