Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 późn. zm.). Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”.

Badaniami będą objęci mężczyźni, mieszkańcy gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Skala, Słomniki, Wielka Wieś, Zielonki z Powiatu Krakowskiego, którzy ze względu na fakt zamieszkiwania w znacznej odległości od Krakowa mają utrudnione warunki poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym. Program  adresowany jest  do mężczyzn w wieku powyżej 40 lat.