HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY – CZERWIEC 2020R.

 
Lp. Nazwa Komisji Data i godzina
1. Komisja Rewizyjna 19 czerwca 2020 r., godz. 8.00
2. Komisja Budżetu i Rozwoju 22 czerwca 2020 r., godz. 16.00
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 23 czerwca 2020 r., godz. 10.00
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 22 czerwca 2020 r., godz. 10.00
5. Komisja Edukacji Publicznej 22 czerwca 2020 r., godz. 12.00
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 23 czerwca 2020 r., godz. 13.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 18 czerwca 2020 r., godz. 12.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 22 czerwca 2020 r., godz. 14.00
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 23 czerwca 2020 r., godz. 11.00
10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 15 czerwca 2020 r., godz. 14.30
     

XXI Sesja Rady Powiatu w Krakowie – 24 czerwca 2020r. o godz. 11:00

Bezpieczeństwo publiczne:

  1. stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim,
  2. stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeni pożarowych powiatu krakowskiego,
  3. działalność placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2019r.,
  4. informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2019r.