W związku z rozpoczętą 15 czerwca br. rekrutacją do szkół ponadpodstawowych (przypominamy: rekrutacja trwa do 10 lipca br.) prezentujemy szkoły zarządzane przez Powiat Krakowski.

 

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

 • najstarsza szkoła rolnicza w Polsce – powstała w 1860 r.,
 • jedno z 300 najlepszych techników w całym kraju – tytuł Srebrnej Szkoły w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019,
 • atrakcyjne kierunki kształcenia zapewniające zatrudnienie na rynku pracy,
 • wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych;
 • usytuowanie na terenie parku, który zapewnia dużo przestrzeni do odpoczynku na powietrzu,
 • budynek szkoły po gruntownym remoncie,
 • posiada wyspecjalizowane zaplecze dydaktyczne (pracownie weterynaryjne, pracownie hotelarskie, stajnia, ujeżdżalnia, nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne),
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz nowe wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej z wykorzystaniem granulatu SBR z recyklingu o wymiarach 25,10 m x 45,00 m i powierzchni 1129,50 m2,
 • internat (również po remoncie),
 • bezpieczeństwo uczniów zapewnione dzięki monitoringowi i bramie z portiernią,
 • komfortowy dojazd z różnych kierunków (autobusy MPK i prywatne busy), bliskie usytuowanie przystanków,
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne (sportowe, naukowe, rozwijające pasje uczniów),
 • wyspecjalizowana kadra pedagogiczna zapewniająca osiąganie sukcesów uczniów w wielu dziedzinach wiedzy (m.in. Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Pszczelarskiej, Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK),
 • realizacja różnorodnych projektów (m. in. Małopolska Chmura Edukacyjna, Modernizacja Kształcenia Zawodowego, Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Ogólnopolski program edukacyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane –Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”),
 • współpraca szkoły z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Katedrą Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej w ramach realizacji wspólnych projektów,
 • realizacja praktyk zawodowych w profesjonalnych placówkach, firmach, hotelach, lecznicach,
 • wyjazdy zawodoznawcze,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne (turystyczne i dydaktyczne),
 • spotkania z zaproszonymi do szkoły gośćmi – specjalistami w różnych dziedzinach wiedzy,
 • cykliczne imprezy wzbogacające życie szkoły (np. Hubertus, Bieg Niepodległości).

Filmy promocyjny szkoły:
https://youtu.be/saDMs4Ffgp4
https://youtu.be/ranJvX5gHOM (wirtualny spacer po szkole)

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie.

 • szkoła z tradycjami – istnieje od 1967 roku,
 • pracownie komputerowe,
 • stołówka i darmowy internat, dobrze wyposażona biblioteka,
 • wielofunkcyjne zadaszone boisko sportowe tzw. “balon”, w sąsiedztwie korty tenisowe,
 • budynek szkoły sukcesywnie remontowany – siłownia wewnętrzna i plenerowa + przyjazna przestrzeń rekreacyjna dla uczniów,
 • szkoła blisko granicy Krakowa – dojazd autobusem 220, przystanek autobusowy w odległości 342m od szkoły,
 • komfort nauki: jednozmianowość (lekcje kończą się o 15:00), parking dla rowerów i samochodów. Obok szkoły przebiega przyjazna trasa rowerowa idąca od strony Zielonek w stronę Ojcowa,
 • szkoła współpracuje z:
  Uniwersytetem Rolniczym,
  Uniwersytetem Pedagogicznym,
  Akademią Sportu AWF Kraków,
  Kickboxing Kraków – KSS SMOK im. A. Firsta,
  gminą Wielka Wieś, na terenie której się znajduje,
  lokalnymi klubami sportowymi (m.in. Jutrzenka Giebułtów, Błękitni Modlnica, Orzeł Bębło),
  Ojcowskim Parkiem Narodowym,
  lokalnymi pracodawcami m.in. LS Airport Services, Auchan, Autokrak, Novotel,
 • szkoła od wielu lat organizuje konkursy powiatowe: “Powiatowy konkurs wiedzy o krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych”, “Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadpodstawowych o puchar Starosty Krakowskiego”,
 • wychowankowie szkoły osiągali tytuły mistrzowskie w kickboxingu.
 • w szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu współpracujące m.in. z fundacjami i domami pomocy społecznej,
 • w lipcu 2019 szkoła otrzymała Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie wolontariatu (organizacja goszcząca),
 • Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Obecnie w skład zespołu wchodzą szkoły dla młodzieży:

Szkoły dzienne:
NOWOŚĆ!!! Liceum Ogólnokształcące – Klasa Sportowa
Technikum Eksploatacji Portów i Terminali
Technikum Hotelarskie
Szkoła Branżowa I Stopnia

Szkoły zaoczne:
Liceum Ogólnokształcące

Kursy kwalifikacyjne:
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
Wykonywanie kompozycji florystycznych
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Prowadzenie produkcji rolniczej
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Organizacja i prowadzenie produkcji rolniczej

Filmik promocyjny szkoły: https://www.youtube.com/watch?v=t00JImx-Bn8
Link do wirtualnego spaceru: https://zspgiebultow.wkraj.pl/html5/index.php?id=79550
Strona internetowa szkoły: https://zspgiebultow.edupage.org
Facebook szkoły: https://www.facebook.com/ZSPGiebultow/

3. Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

 • 75 lat tradycji w dziedzinie edukacji i wychowania,
 • w opinii uczniów i nauczycieli szkoła bezpieczna, o miłej atmosferze pracy i nauki,
 • doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • wysoka zdawalność matury (od 98% do 100%),
 • około 90% absolwentów kontynuujących naukę na studiach wyższych,
 • dodatnia Edukacyjna Wartość Dodana, świadcząca o dobrze wykorzystywanym i rozwijanym potencjale każdego ucznia,
 • wysokie noty młodzieży biorącej udział w licznych olimpiadach i konkursach na szczeblach międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym,
 • dobra baza dydaktyczna, którą stanowią pracownie: komputerowa, językowe, biologiczna, chemiczno-fizyczna, historyczna, polonistyczna oraz geograficzna,
 • biblioteka szkolna z dostępnym dla uczniów zapleczem multimedialnym,
 • projektory stacjonarne, monitory interaktywne oraz komputery ze stałym łączem internetowym w salach lekcyjnych,
 • dostęp do Wi-Fi na terenie całej szkoły,
 • szeroki zakres wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce przez nauczycieli i uczniów,
 • platforma e-learningowa stosowana w nauczaniu matematyki i informatyki,
 • współpraca ze środowiskiem akademickim: UJ, AGH, UP, UR, UEK, WSZiB,
 • utworzone klasy patronackie: UJ (Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), dla zainteresowanych uczniów jest możliwość realizowania programu “Rok Zerowy” AGH,
 • zajęcia w ramach grantów edukacyjnych rozwijających zainteresowania przedmiotowe,
 • projekty międzynarodowe,
 • innowacje pedagogiczne w zakresie wychowania fizycznego: „Szkolna Akademia Golfa” (zajęcia realizowane na Polu Golfowym w Paczółtowicach, innowacja ta zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie MENiS), „Igrzyska olimpijskie – tradycja i współczesność” (popularyzacja atletyki starożytnej), ,,Geocaching – ruch, zdrowie, wiedza”,
 • możliwość rozwijania różnych zainteresowań i uzdolnień, doświadczania nowych form aktywności w ramach zajęć pozalekcyjnych: Szkolnego Teatru Poezji, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fairway”, Szkolnego Klubu Filmowego (nocne maratony filmowe), Nordic Walking, „Matematyki stosowanej”, warsztatów muzycznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz językowych.

Więcej na temat szkoły i jej historii można się dowiedzieć ze strony http://www.lokrzeszowice.net.pl

 

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

 • powstał w 1947 roku,
 • jest jedyną placówką na terenie gminy Krzeszowice realizującą kształcenie zawodowe,
 • nowy, powstały w 2020 r., budynek warsztatów oraz internat dla 60 uczniów,
 • nowoczesne pracownie, zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe,
 • 23 sale lekcyjne (w tym dwie pracownie komputerowe oraz dwie sale multimedialne do nauczania języków obcych),
 • biblioteka, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem techniczno-sanitarnym, siłownia, świetlica z bufetem, obszerna szatnia,
 • atrakcyjne położenie w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej,
 • wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do wewnętrznej sieci oraz szybkiego internetu i wyposażone są w stanowiska komputerowe do obsługi dziennika elektronicznego,
 • nauka w szkole pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie umożliwiającym zarówno kontynuację nauki na studiach wyższych jak i w szkołach policealnych, przede wszystkim jednak szkoła oferuje stabilny zawód, otwierający szerokie perspektywy na rynku pracy,
 • całkowicie bezpłatne kształcenie zawodowe oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające korzystne połączenie teorii z praktycznym zgłębianiem tajników zawodu i pogłębianiem wiedzy,
 • od lat wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wśród której znajduje się wielu egzaminatorów zarówno egzaminów maturalnych, jak i zawodowych,
 • różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych: wycieczki przedmiotowe, warsztaty, projekty multimedialne, spotkania z ludźmi nauki i kultury, międzynarodowe wymiany młodzieży, współpracę z uczelniami,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia – tego zdolnego i tego z trudnościami w nauce oraz wsparcie pedagogiczne,
 • skuteczna realizacja programu wychowawczego, zmierzającego do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju uczniów,
 • uczniowie uczestniczą w licznych projektach edukacyjnych – m.in. Erasmus+ i Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • współpraca z uczelniami wyższymi – uczniowie uczestniczą w różnych formach zajęć prowadzonych przez pracowników uczelni.

Strona internetowa szkoły: http://zspkrzeszowice.pl/
Facebook szkoły: http://www.facebook.com/zspkrzeszowicefanpage

 

5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • w XXII Rankingu Liceów i Techników “Perspektywy” 2020 technikum zdobyło Złotą Tarczę – nagrodę dla 100 najlepszych szkół w Polsce,
 • szkoła z ponad 70-letnią tradycją,
 • nowoczesny, przestronny budynek – nagrodzony I miejscem za dostosowanie architektury do krajobrazu,
 • kształcenie w oparciu o najnowocześniejsze technologie
 • wysoka zdawalność egzaminu zawodowego w technikum
 • zajęcia wychowania fizycznego są w hali sportowej wyposażonej w boiska, salę lustrzaną fitness, siłownię, korty tenisowe oraz ściankę wspinaczkową,
 • wymiany międzynarodowe młodzieży ze szkołami z Niemiec oraz Izraela,
 • realizowane programy unijne m. in. „Praktyki dla uczniów Technikum”, które odbywają się w Niemczech, we Włoszech, Grecji oraz „Mobilność kadry”
 • w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” uczniowie mogą uczestniczyć w następujących kursach:
  • Prawo jazdy kat. B
  • Kierowca wózka jezdniowego
  • Terminal mobilny w magazynie
  • Spedycja w praktyce
  • Operator drona vlos uav
  • Kurs grafika komputerowego
  • Autodesk i AutoCAd
  • Barmański I stopnia
  • Kurs dla członków służby porządkowej i informacyjnej,
 • po lekcjach bezpłatne wyjazdy na basen, do teatru, czy możliwość zdobywania certyfikatów z ratownictwa, samoobrony,
 • uczniowie mogą korzystać z internatu i stołówki, które mieszczą się w budynku szkoły.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale to liceum oraz technikum.

Kierunki kształcenia w liceum:
Klasa wojskowa
Klasa wojskowo-policyjna
Klasa strażacko-ratownicza
Klasa humanistyczna
Klasa przyrodniczo-turystyczna

Kierunki kształcenia w technikum:
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik spedytor

Materiały promocyjne szkoły:
https://drive.google.com/drive/folders/1XlltB-Zyi3yQQiov-Ma6G52ji-dZc6oa?usp=sharing

 

6. Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie

 • powstało w 1954 roku,
 • funkcjonalne, nowoczesne zaplecze technologiczne (pracownie komputerowe, wifi), opiekuńcze i socjalne,
 • budynek po gruntownym remoncie spełnia współczesne standardy estetyczne i techniczne,
 • nowoczesna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, z widownią na ponad 300 osób,
 • podwórze wewnętrzne jako przyjazna przestrzeń rekreacyjna dla uczniów,
 • komfort nauki: dotarcie do niej z różnych punktów miasta zajmuje nie więcej niż kilka minut, bezpośrednie sąsiedztwo przystanków MPK i bus, ścieżki rowerowe, parking dla rowerów i samochodów, a lekcje kończą się najpóźniej o godzinie 15.50 (jednozmianowość),
 • liczne i różnorodne zajęcia pozalekcyjne (sportowe, kulturalne, naukowe)
 • aktywna wymiana międzynarodowa – stałe wieloletnie kontakty ze szkołami w Niemczech (Bawaria, Północna Nadrenia-Westfalia) i Francji,
 • realizuje projekty w ramach programu Erasmus+, uczestniczy w programie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • zdawalność nowej matury waha się w przedziale 97-100%, a ponad 80% absolwentów kontynuuje regularnie naukę na dziennych studiach wyższych,
 • szkoła współpracuje z uczelniami (AGH, UJ, UR, UŚ, UP) przy realizacji różnorodnych projektów dydaktycznych,
 • uczniowie szkoły biorą udział w corocznych obozach żeglarskich, rejsach pełnomorskich, wyjazdach narciarskich, korzystają z szerokiej oferty kulturalnej Krakowa (teatry, kina, muzea),
 • Liceum współpracuje z Centrum Kultury i Sportu, czego owocami są min. przeglądy twórczości artystycznej młodzieży: Letni Ogród Piosenki i Skawińska Probówka Artystyczna.

Filmik promocyjny szkoły:
https://drive.google.com/file/d/1hXqIjVRiiEyE-LAPe5ks7p6uP7KmHCld/view?usp=sharing

 

7. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

 • nowoczesne pracownie do kształcenia przedmiotów zawodowych,
 • baza sportowa (m. in. nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, bieżnia),
 • szkoła środowiskowa, nie trzeba dojeżdżać do Krakowa, oszczędność kosztów i czasu, uczeń nie jest anonimowy w porównaniu ze szkołą w dużej aglomeracji, mniej zagrożeń, w przypadku problemów możliwość szybkiego kontaktu,
 • bardzo dobra opieka pedagogiczna i psychologiczna, opieka pielęgniarki,
 • monitoring obiektów szkolnych,
 • zajęcia pozalekcyjne: SKS, Koło historyczno-turystyczne, Klub przedsiębiorczości, Szkolne Koło PCK, Wolontariat, Orkiestra dęta, zespół muzyczny MECH-BAND,
 • prowadzona jest międzynarodowa wymiana szkolna ze szkołami w Monachium🇪, granty edukacyjne (np.; matematyka, taniec),
 • projekty Unijne:
  Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia z fizyki, informatyki, elektronicznych przedmiotów zawodowych, języka angielskiego zawodowego,
  współpraca z Uczelniami Wyższymi – AGH, Uniwersytet Pedagogiczny,
 • Centrum Kompetencji Zawodowych:
  kursy i szkolenia dające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
  płatne staże u pracodawców dla uczniów Technikum,
 • ERASMUS+:
  program staży zagranicznych dla uczniów Technikum – obecnie Grecja, planowane Włochy (https://erasmus.zste-skawina.edu.pl/)

W przypadku trudności ze znalezieniem miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu szkoła oferuje swoją pomoc.

Obecnie w skład zespołu wchodzą szkoły:

Dla młodzieży:
Technikum:
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik logistyk
Technik ekonomista
Technik rachunkowości
Technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I Stopnia:
Elektryk
Kucharz
Cukiernik
Magazynier logistyk
Sprzedawca
Piekarz
Fryzjer
Blacharz samochodowy
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Lakiernik samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Szkoła może kształcić również w innych zawodach, które są zgodne z ministerialna listą zawodów szkolnych.

Dla dorosłych:
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (bezpłatne)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
Branżowa Szkoła II Stopnia

Strona internetowa szkoły: https://zste-skawina.edu.pl/
Facebook szkoły: https://www.facebook.com/ZSTE-w-Skawinie-1002546913218832/