Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim (PRDPPwPK) przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Wybory odbędą się podczas Zebrania Wyborczego w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, sala 100.

Prezentacja kandydatów do PRDPPwPK znajduje się na naszej stronie pod linkiem

W wyborach mogą brać udział upoważnieni przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Szczegółowe informacje na temat porządku obrad i sposobu głosowania znajdują się w załączniku z ogłoszeniem.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach i tworzeniu PRDPPwPK – organu opiniodawczo-doradczego oraz niezwykle ważnego instrumentu wzmacniającego dialog obywatelski i mającego wpływ na kreowanie polityk publicznych.

Uchwała Nr 162/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie
Upoważnienie do reprezentowania i głosowania
Wzór karty do głosowania