Dzień 14.08.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie i jego Filiach w Krzeszowicach, Skawinie, Węgrzcach.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 146/2019 Starosty Krakowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz zasad określania harmonogramów czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie w 2020 r.