Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2020r.

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2020r.

Konsultacje będą trwały od 6 lipca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.

Wszelkie uwagi do projektu uchwały należy składać na zamieszczonym formularzu:

  • na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20,
  • drogą elektroniczną na adres: mfarat@powiat.krakow.pl

Tekst projektu uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2020r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad konsultowania projektu uchwały o sieci szkół 2020r