Harmonogram posiedzeń Komisji Rady – sierpień 2020 r.

Lp. Nazwa Komisji Data i godzina
1. Komisja Rewizyjna 25 sierpnia 2020 r., godz. 8.00
2. Komisja Budżetu i Rozwoju 24 sierpnia 2020 r., godz. 16.00
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 25 sierpnia 2020 r., godz. 9.30
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 24 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
5. Komisja Edukacji Publicznej 24 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Posiedzenie wspólne z Komisją Bezpieczeństwa Obywateli
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 25 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 24 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji Publicznej
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Posiedzenie wspólne z Komisją Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 25 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 10 sierpnia 2020 r., godz. 15.00
     

XXII sesja Rady Powiatu w Krakowie – 26 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00

  • Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2020 r.
  • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2020 r.