Dnia 30 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo – doradczym starosty krakowskiego Wojciecha Pałki, w sprawach polityki rynku pracy – zorganizowane w trybie zdalnym.

Podczas posiedzenia Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego – Dorota Niemiec przedstawiła bieżącą sytuację na rynku pracy, w tym realizację programów i projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz plany aktywizacji na II półrocze 2020 roku.

Pani Dyrektor przybliżyła również pomoc świadczoną przez urzędy pracy na rzecz przedsiębiorców i pracodawców w ramach pakietu Tarczy Antykryzysowej – realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto, Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pod przewodnictwem Arkadiusza Wrzoszczyka, podjęli uchwałę dotyczącą zmiany planu finansowego Funduszu Pracy dla Powiatu Krakowskiego na rok 2020.