Przypominamy, że do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacje o konkursie można znaleźć pod linkiem: https://powiat.krakow.pl/2020/06/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-kultury-2/