Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 208/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku dokonał rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego