„Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej” oraz „Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie” złożyły wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

„Wola Filipowska – Wczoraj i Dziś”

„Gala Jubileuszowa z okazji XV lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie”

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 28.07.2020 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl