Wczoraj w godzinach popołudniowych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim (PRDPPwPK) w kadencji 2020-2023. Zebranie Wyborcze otworzył wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, a poprowadził je sekretarz powiatu Mirosław Golanko, który został wybrany na Przewodniczącego Zebrania.

W wyborach wzięli udział przedstawiciele 56 organizacji pozarządowych.

Kandydaci do PRDPPwPK uzyskali następującą liczbę głosów:

Katarzyna Basta, gmina Skała – 15 głosów,

Andrzej Bukowczan, gmina Zabierzów – 11 głosów,

Irena Cieślak, gmina Krzeszowice – 14 głosów,

Stanisław Grodecki, gmina Skawina – 8 głosów,

Ewa Maj-Ślusarczyk, gmina Zielonki – 43 głosy,

Dorota Marek, gmina Krzeszowice – 9 głosów,

Katarzyna Nogieć, gmina Iwanowice – 30 głosów,

Henryk Sikora, gmina Zabierzów – 22 głosy,

Sylwia Zawalska-Wierzbińska, gmina Kocmyrzów-Luborzyca – 15 głosów,

Mariusz Zieliński, gmina Zielonki – 33 głosy.

Zgodnie z regulaminem wyborów, który uwzględnia nie tylko liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, ale także reprezentację gmin, podział dokonywany jest następująco:

  • dwa mandaty do PRDPPwPK otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie;
  • pozostałe sześć mandatów uzyskują przedstawiciele organizacji z gmin powiatu, którzy otrzymali największą liczbę głosów, przy czym dla żadnej z gmin w ramach tego podziału mandatów nie może przypaść więcej niż jeden mandat. W przypadku braku kandydatów z gmin mandat uzyskuje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

W Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim w kadencji 2020-2023 z ramienia organizacji pozarządowych zasiądą: Katarzyna Basta, Irena Cieślak, Ewa Maj-Ślusarczyk, Katarzyna Nogieć, Sylwia Zawalska-Wierzbińska, Stanisław Grodecki, Henryk Sikora i Mariusz Zieliński.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Radzie!