W środę 26 sierpnia 2020 roku odbyła się XXII sesja Rady Powiatu w Krakowie. To już piąta sesja w historii powiatu krakowskiego zrealizowana w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie od ostatniej sesji. Prezentację przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

W dalszej kolejności Rada została zapoznana z informacjami o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2020 roku oraz z informacjami o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2020 r.

Następnie Rada Powiatu przyjęła szereg uchwał, m. in.:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/161/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020
  • w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok 2020.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie przetargu, na okres 4 lat nieruchomości położonej w Więckowicach, gmina Zabierzów.
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2020r.
  • w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów-Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie powierzenia Gminie Michałowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.