W miniony czwartek, 30 lipca, po trwającym trzy miesiące remoncie podpisany został protokół odbioru końcowego prac remontowych budynku lamusa zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Wykonawcą robót była firma F.H. Lipiński S.C.

Co to jest lamus? Lamus (niem. Lehmhaus) – dawny budynek gospodarczy, drewniany lub murowany, jedno- lub dwukondygnacyjny (z jedną izbą na każdej kondygnacji), czasami z podcieniem lub gankami, często o ozdobnych formach architektonicznych.

Zadanie, nazwane: “Przebudowa budynku Starej Wozowni „Lamus” w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.” obejmowało remont oraz przebudowę budynku lamusa w taki sposób, aby można było eksponować zabytkowe pomoce naukowe oraz prowadzić zajęcia warsztatowe wraz z udostępnianiem go uczniom w celu poznania historii Szkoły w Czernichowie oraz samego Czernichowa. Adaptacja obejmowała remont ścian oraz posadzek, budowę instalacji wod.-kan. i elektrycznej, remont elewacji, budowę wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, remont dachu w zakresie odtworzenia więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami, izolację oraz wzmocnienie fundamentów wraz z odwodnieniem. Budynek przed rozpoczęciem prac był obiektem nieużytkowanym w złym stanie technicznym. Powstał w połowie XIX w. w trakcie odbudowy zabudowań dworskich po pożarze.

Podstawowe parametry budynku:
powierzchnia zabudowy – 151,0 m2,
powierzchnia użytkowa sali wielofunkcyjnej – 103,5 m2,
powierzchnia toalety – 5,5 m2,
powierzchnia pom. gosp. – 14,2 m2,
kubatura (część adaptowana) – 591,4 m3,
wymiary rzutu budynku – 9,80 m x 15,41 m,
ilość kondygnacji nadziemnych – 1,
wysokość budynku – 5,31 m,
kąt nachylenia dachu – 26°.

Koszt prac: 484 738,99 zł. Kwota w całości pochodzi z budżetu powiatu krakowskiego.

W odbiorze brał udział starosta krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj oraz przedstawiciele Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie