Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż w związku z prowadzonym przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie postępowaniem, w wyniku przeszukania dna rzeki Wisły doszło do znalezienia przedmiotów.

Wykaz dowodów rzeczowych oraz same dowody rzeczowe można odbierać pod adresem ul. Zamkowa 2 w Krakowie w dniach od 4.09. do 30.09.2020 r. po uprzednim powiadomieniu i umówieniu się na taką okoliczność pod nr tel: 12 266 32 99.

Przed wydaniem znalezionych przedmiotów dokonywana będzie identyfikacja zgodności opisu przedmiotu ze stanem rzeczywistym.