Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r.

Ogłoszenie – pobierz plik doc
Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik doc

Zarządzenie Nr 100/2020 Starosty Krakowskiego z dnia 3 września 2020r.