Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

 1. Komisja Rewizyjna – 14 września 2020 r., godz. 8.00
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 28 września 2020 r., godz. 16.00
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 29 września 2020 r., godz. 10.00
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 28 września 2020 r., godz. 14.00
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 28 września 2020 r., godz. 12.00
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 29 września 2020 r., godz. 13.00
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 29 września 2020 r., godz. 9.00
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 28 września 2020 r., godz. 10.00
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 29 września 2020 r., godz. 11.00
 10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 17 września 2020 r., godz. 10.00

XXIII sesja Rady Powiatu w Krakowie – 30 września 2020 r. o godz. 11.00

 1. Ochrona przed powodzią i suszą oraz środowisko wodne na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.
 2. Informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.
 3. Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.